Skool alumnae felmérés eredményei

A Skoolt pontosan két éve, 2014 júniusában indítottuk azzal a céllal, hogy megmutassuk a fiatal lányoknak, miről szól a technológia világa.
Küldetésünk során már közel 1000 lány számára biztosítottunk lehetőséget arra, hogy betekintsenek a programozás világába, és sikerélményt szerezzenek ezen a területen. Főként egynapos, inspiráló foglalkozások alkalmával, valamint nyári táborokban, pályaorientációs beszélgetések során, tehetséggondozás és versenyfelkészítés keretében mutattuk be a technológia izgalmas világát, és bíztattuk a lányokat arra, hogy legyen bátorságuk kipróbálni magukat ezen a területen is.

A programjainkat követően számtalan pozitív visszajelzés érkezett hozzánk a foglalkozásokat követő értékelőkön keresztül, valamint szóban is. Két év elteltével azonban szerettük volna pontosabban látni, hogy a munkánk hatására a lányok életében milyen változások történtek.
Foglalkoznak-e azóta programozással, járnak-e tanfolyamokra, választanak-e tech területen továbbtanulási lehetőséget?

Ezekre a kérdésekre kerestük a választ az alumnae femérésünkön keresztül, melyet olyan lányok töltöttek ki, akik az elmúlt két év során részt vettek programjainkon.

A felmérésben szerepeltek többek között a Skool foglalkozásokkal, program elemekkel és módszertannal kapcsolatos kérdések, internet- és eszközhasználati szokások, felmértük a gyerekek pályaválasztáshoz kötődő terveit és döntéseit, és a szülők véleményére is kíváncsiak voltunk.

Az eredmények összegzése után azt látjuk, hogy a Skool programok során alkalmazott módszerünk tartós érdeklődést váltott ki a résztvevőkben.
Az egy napos foglalkozások olyan inspirációt jelentenek a lányok számára, mely mérhető eredményekben mutatkozik meg.

Míg a résztvevők 58%-át érdekelte a programozás a Skool előtt, ez a szám a foglalkozások után 96%-ra emelkedett. Kiderült az is, hogy a lányok 81%-a a foglalkozás óta is végez valamilyen programozással kapcsolatos tevékenységet. A résztvevők 53%-a pedig programozó szeretne lenni, vagy informatikához köthető pályán tervezi a karrierjét.

Elmondhatjuk tehát, hogy a Skool programok hatására a lányok közelebb kerültek az informatika világához, jobban elhiszik magukról, hogy ezen a területen ők is lehetnek sikeresek, és az informatikával kapcsolatos szakmák bekerültek a továbbtanulási terveik közé. Fontos barátságok is szövődtek a résztvevők között, így a lányok egymást motiválva közösen folytatják azt, amit nálunk elkezdtek.

 

Akik a kérdőívet kitöltötték

A kérdőívet kitöltő lányok 50%-a a 12-14 éves korosztályba tartozik. Ez a korcsoport különösen fontos, mert célunk, hogy a gyerekek minél fiatalabb korukban találkozzanak a tech világával, s minél korábban tapasztaljanak meg sikereket, mert így bátrabban, magabiztosabban indulhatnak el ezen a területen.

A kérdőívet kitöltők 94%-ban egy napos foglalkozáson vettek részt, míg 23%-uk nyári táborainkban is tanult programozni.

A válaszadók 37%-a Facebook-on, míg 39%-a az online cikkek, sajtómegjelenések útján hallott rólunk. A foglalkozásra a lányok 58%-a maga szeretett volna eljönni, édesanyjuk javaslatára 22%-uk, édesapjukéra pedig 10%-uk érkezett.

kordiagramm3

Kutatásunk alátámasztja, amit a foglalkozásokon is tapasztalunk: a hozzánk érkező lányok családjának nagyon részében nincs tech szakember – a válaszadó lányok közel 60%-a jelezte ezt nekünk. Ez azt jelenti, hogy számos olyan családot érünk el, ahol a témával kapcsolatban valóban nem állt rendelkezésre elég információ, azaz mind a lányok, mind a szülők a Skool foglalkozásokon láthatnak és hallhatnak először a tech vállalatokkal és informatikai karrier lehetőségekkel kapcsolatos információról.

 

Visszajelzések a foglalkozásokról

A Skool programok fő elemei közé tartozik a fejlesztő szakemberekkel való beszélgetés lehetősége, valamint a fejlesztők, mint mentorok bevonása a programokba – hiszünk benne, hogy a gyerekek személyes inspirációja és empirikus tapasztalat szerzése segíti őket az élményszerű tanulásban. Emellett minden Skool foglalkozás elengedhetetlen része, hogy a gyerekek a partnercégek irodáját is megismerjék, hogy így mutathassuk meg nekik a fejlesztők való világát. Törekszünk arra is, hogy a foglalkozásokon szerzett tapasztalat és elkészített anyag később is elérhető legyen a gyerekek számára, hogy a munkát bármikor legyen lehetőségük tovább fejleszteni, megosztani, megmutatni osztálytársaiknak, barátaiknak.

A felmérésből kapott válaszok igazolják, hogy módszerünk lényeges elemei a gyerekek számára is nagy jelentőséggel bírnak. A lányok 87%-a fontosnak érzi, hogy lehetősége van fejlesztő szakemberekkel találkozni, beszélgetni. 80%-uk számára nagyon pozitív, hogy a fejlesztők végig jelen vannak a foglalkozáson, mert sokat tanulhattak tőlük. A lányok 75%-a szerint abszolút nekik köszönhető, hogy gyorsabban tudtak haladni a foglalkozások alatt.

Szintén nagyon népszerű elem az iroda látogatás  – a lányok 75%-a érzi ezt a program nagyon fontos részeként. Legtöbbjük (88%) rendkívül élvezi, amikor bemutathatják a workshopon elkészített munkáinkat a családnak, illetve, hogy ezeket megoszthatják másokkal is. .

A Skool küldetése, hogy a lányok sikerélményt szerezzenek a foglalkozások alatt, és elhiggyék magukról azt, hogy a programozás nekik is való.
Ezért van az, hogy foglalkozásaink csak lányoknak szólnak, mert az első tech tapasztalatok megszerzése közben fontos, hogy pozitív, bíztató környezetben tanulhassanak Törekszünk arra is, hogy a résztvevő gyerekek számára olyan légkört teremtsünk, melyben lehetőség adódik izgalmas beszélgetésekre, közös játékra, ismerkedésre.

A felmérésből kiderült – mindezeket a lányok is fontosnak gondolják. A válaszadók kétharmada teljesen egyetértett azzal, hogy csak lányok vannak a csoportban, mert szerintük így nem kell azzal foglalkozniuk, hogy lemaradnak az esetleg gyakorlottabb, nagyon önbizalommal vagy jártassággal rendelkező fiú kortársaik mellett.
A válaszadók szerint a foglalkozások légköre és hangulata valóban alkalmas arra, hogy a gyerekek ismerkedjenek. A résztvevők egyharmada a Skool foglalkozáson olyan barátságot is kötött, mely azóta is tart.

Összességében a lányok 71%-ának volt abszolút sikerélménye volt a foglalkozás alatt, míg kétharmaduk kijelentette, hogy a programozás igenis nekik is való, és ők is vannak olyan jók, mint a fiúk. Sőt, 65%-uk szerint egyre menőbbek azok a lányok, akik tudnak programozni. A lányok 55%-a jelezte, hogy magabiztosabbá vált a programozás terén.

 

Foglalkozások hatása, pálya orientáció

A Skool célja, hogy a lányok a megszerzett sikerélmény hatására a programozást beépítsék a mindennapjaikba, idővel számukra is olyan alap készségé váljon, mint például az idegen nyelv ismerete vagy az írástudás. A felmérésben ezért azt is vizsgáltuk, hogy a résztvevők mennyire folytatták a programozást, milyen jövőbeli elképzeléseik vannak, s mennyire célokat fogalmaznak meg tech szakmával kapcsolatos terveket.

A felmérésből egyértelműen kiderült, a Skool hatására a lányok közelebb kerültek az informatika világához, jobban elhiszik magukról, hogy ezen a területen ők is lehetnek sikeresek, és az informatikával kapcsolatos szakmák bekerültek a továbbtanulási terveik közé.

A hozzánk érkező gyerekek 44%-a például napi 1-3 órát tölt internetezéssel, s bár a legnépszerűbb időtöltés a videó nézés és csetelés, a Skool-os lányok körében a programozás is megjelenik a válaszadók 50%-ánál – ami a fent jelzett korosztályban nem tartozik a jellemző elfoglaltságok közé, kiváltképpen nem a lányok között.

programozol3

A résztvevők 58%-át a Skool előtt is érdekelte a programozás, de ez a szám a foglalkozások után 96%-ra emelkedett. Ez azt jelenti, hogy a foglalkozásainknak köszönhetően 38%-kal több lány érdeklődik a programozás iránt, mint a Skool előtt.

Fontos adat, hogy a lányok 81%-a programozott tovább szabadidejében, 77%-uk otthon is.

A továbbtanulási szándékkal kapcsolatban pedig azt láttuk, hogy a 25%-a tech témával kapcsolatos fakultációt vagy továbbtanulási szándékot jelölt be a kérdőívben. Mindeközben a lányok 53%-a programozó szeretne lenni, vagy valamilyen informatikához köthető pályákon tervez dolgozni.

A programozói tudás felhasználása kapcsán a legkülönbözőbb elképzeléseik vannak a lányoknak, mint például „Agyi területek modellezésére és a mesterséges intelligencia fejlesztésésre“, segédeszközök szoftver fejlesztése, „mindenre, még kávét is ezzel főznék, ha lenne itthon olyan kávéfőző.“

 

A szülők visszajelzése

Lényeges szempont volt számunkra, hogy ne csak a gyerekeket, hanem a szülőket is tájékoztassuk a tech szektorban rejlő lehetőségekről, és a fennálló sztereotípiákról. Sok család ugyanis kevés információval rendelkezik a témával kapcsolatban, akár aggódással tekintenek lány gyermekük a tech világ iránti érdeklődésére. Így minden Skool foglalkozáson szülői beszélgetést is tartunk, és folyamatosan kommunikálunk a szülőkkel.

Fontos volt tehát számunkra, hogy a kérdőívben a szülők véleményét is felmérjük.

A válaszokból kiderült, hogy a lányok jövőbeli elképzeléseit a szüleik is támogatják.  felnőtt kitöltők 88%-a szerint fontos, hogy lányuk megtalálja azt, ami igazán érdekli, és ki tud benne teljesedni. A Skool-ba ellátogatott családok felnőtt tagjainak 70%-a egyáltalán nem ért egyet azzal, hogy a számítástechnika férfiaknak való, 78%-uk szerint nagyon fontos, hogy a gyerekek megismerkedjenek a cégekkel és fejlesztőkkel, mert ez segít megismerni a lehetőségeiket. Mindemellett a szülők 58%-a szerint is fontos, hogy a gyerekek tudjanak programozni, mivel e kompetenica megszerzésével könnyebben boldogulnak később a munkaerő-piacon.

 

Összegzés

Első alumni felmérésünk eredményei alapján azt látjuk, hogy a Skool programoknak pozitív hatása van a foglalkozásainkon résztvevő lányok és családjaik körében is.

A válaszokból kiderült, hogy a lányok közelebb kerültek az informatika világához, jobban elhiszik magukról, hogy ezen a területen ők is lehetnek sikeresek, és az informatikával kapcsolatos szakmák bekerültek a továbbtanulási terveik közé. Mindez pedig megerősít minket abban, hogy jó úton járunk ahhoz, hogy elérjük a két évvel ezelőtt kitűzött céljainkat: minél több lányt inspiráljunk arra, hogy betekintést nyerjenek a tech világba, elhiggyék magukról, hogy ez a terület nekik is szól, és a számítógépen való kreatív alkotás beépüljön az életükbe.

A felmérést a Skool készítette, melyben Németh Mónika, középiskolai tanár, mentorpedagógus segítette csapatunkat.